Hoppa till sidans innehåll

Navigation


Du mäter upp ett avstånd på 25 cm på en karta i skalan 1:500 000. Hur lång är distansen i verkligheten?

125 00000 cm eller 125 km.

Visa svar


Dölj svar


Ange på vilket sätt en orts läge på jorden kan bestämmas. Förklara med en skiss och en skriftligförklaring.

Läget för en punkt på jorden kan bestämmas genom att ange Latitud och Longitud för punkten. Latituden är en punkts bågavstånd norr eller söder om ekvatorn. Longituden mäts som bågavstånd längs ekvatorn öster eller väster om 0-meridianen.

Visa svar


Dölj svar


Hur betecknas följande gränser på flygkarta i skala
1:500 000?
a) Gräns för kontrollzon (CTR)
b) Gräns för trafikinformationsområde (TIA)
c) Flygplats, utan bana el bana kortare än 800 m
d) Flygplats, belagd bana längre än 1 500 m
e) Restriktionsområde
f) Kyrka i tätort
g) Järnväg, enkelspårig
h) Kraftledning

Se flyginformation på flygkarta.

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med deviation? Hur kan man komma tillrätta med den?

Deviation eller magnetisk deviation, är den avvikelse i den magnetiska nordriktningen som en magnetisk kompass visar ombord på till exempel ett segelflygplan och som beror på lokala magnetiska fält orsakade av segelflygplanets egen magnetism och magnetiska föremål ombord.

Visa svar


Dölj svar


Varför vill en kompass peka snett ned i jordytan och hur gör man för att motverka detta?

Därför att den verkliga riktningen mot den magnetiska nordpolen inte går horisontellt. Man kan placera vikter på magnetnålen för att kompensera detta.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en deviationstabell?

En tabell för just din kompass som anger vilka fel kompassen visar för olika kurser.

Visa svar


Dölj svar


Hur fungerar en GPS-mottagare?

GPS-mottagaren tar in satellitsignalerna själv och räknar ut sin position, inklusive höjden över marken.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en transportör?

Det är ett hjälpmedel för mätningar eller utläggningar av vinklar på en karta, som vanligtvis är tillverkad i plast och har formen av en likbent, rätvinklig triangel.

Visa svar


Dölj svar


Vad kallas den tänkta linje längs vilken flygplanet färdas genom luften?

Kurslinje.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en kursvinkel?

True heading (TH) är vinkeln mellan kursvinkeln (= Flygplanets längdaxel) och nordriktningen.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en färdvinkel?

True Track (TT) Vinkeln mellan färdlinjen och nordriktningen.

Visa svar


Dölj svar


Vad är kurshastigheten (TAS)?

Flygplanets fart genom luften.

Visa svar


Dölj svar


Vad är färdhastighet (GS)?

Flygplanets fart över marken.

Visa svar


Dölj svar


Vad är vindstyrka och i vilka enheter mäts den?

Vindens styrka och anges ibland i m/s i knop och km/h.

Visa svar


Dölj svar


Vad är vindriktning och hur mäts den?

Varifrån det håll vinden blåser och mäts i grader.

Visa svar


Dölj svar


Du har fått besked om att vindstyrkan är 24 knop.
Omvandla 24 knop till
a) km/h
b) m/s

a) 45km/h
b) 12m/s

Visa svar


Dölj svar


Omvandla 5 m/s till
a) knop
b) km/h

a) 10 knop
b) 18 km/h

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med vindavdrift
Då flygplanet driver åt höger eller vänster från färdlinjen. Kan kompenseras genom upphållning.

Visa svar


Dölj svar


På din tryckhöjdmätare kan du avläsa 1750 m på din GPS står det 1870 m GPS höjd, du vet att du har aktuellt QNH på tryckhöjdmätaren. Vilken av höjderna är mest korrekt och vad beror det på?

Tryckhöjdmätaren. Noggrannheten i GPS systemets civila del är ibland så dålig som +/- 100 meter. Där till kommer ytterligare mätonoggrannhet hos tryckhöjdmätaren men då alla andra flyger på tryckhöjd så är det den som gäller.

Visa svar


Dölj svar


Du skall preparera din karta med distansringar som ligger på var 10 km, kartan har skalan 1:500 000. Hur stort skall avståndet vara mellan passarens nål och ritspets för att märka ut 10, 30 respektive 50 km ringarna?

2 cm, 6 cm respektive 10 cm

Visa svar


Dölj svar


Vad är den flygsäkerhetsmässiga nackdelen att flyga med en GPS och/eller handdator i cockpiten?

Det är viktigt att inte titta ner på instrumenten för mycket utan koncentrera sin flygning på omgivningen.

Visa svar


Dölj svar


Du skall företa en flygning från A till B och vet att distansen är 240 km, gradtalet från A till B är 260°, planets fart genomluften är 120 km/h, vindriktningen är 350° och vindstyrkan är 35 km/h. Sök grafiskt följande värden:
a) kursvinkel
b) upphållningsvinkel
c) färdhastigheten
d) flygtiden i timmar och minuter.

a) TH 276°
b) uppehållsvinkeln 14°
c) GS 115 km/h
d) flygtiden 2 tim 5 min

Visa svar


Dölj svar


Kontoret på Ålleberg 
Segelflyget
Box 750
521 22 Falköping

Tel: 0515-371 51


Generella frågor kan e-postas
This is a mailto link

Logga-forbundskurser

imagec3zy.png 

Svedanor-logga

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151
E-post: This is a mailto link

Se all info