Hoppa till sidans innehåll

Flygmedicin och Flygsäkerhet


Hur många positiva g är ett modernt segelflygplan i Utilityklassen i tillåtet för?

5,3 g

Visa svar


Dölj svar


Nämn fem faktorer som höjer motståndskraften mot g-belastningar.

• träning
• tidigare erfarenheter
• teknik
• utrustning
• g-dräkt
• kroppsläge
• medfödda egenskaper

Visa svar


Dölj svar


Nämn fem faktorer som sänker motståndskraften mot g-belastningar.

• dålig grundkondition
• mindre erfarenhet.
• sjukdom
• medicinering
• ”dagen efter”
• brist på sömn
• uttröttning
• värmestress
• uppehåll i flygtjänst

Visa svar


Dölj svar


Hur många g tål en mänsklig kropp?

En person tål cirka 3 g – En van flygare cirka 5 g.

Visa svar


Dölj svar


Vad beror s.k. blackout på?
Om tillförsel av syre via blodet uteblir och sjunkande blodtryck resulterar detta så småningom i Black out.

Visa svar


Dölj svar


Vilka problem uppstår i samband med långvariga låga g-belastningar?
Hjärtat får pumpa hårdare o vi blir uttröttade.

Visa svar


Dölj svar


Över vilken höjd behövs extra tillförsel av syrgas i inandningsluften?

Över 3000 meter dvs 80 hektopascal.

Visa svar


Dölj svar


Vilka är de första symtomen på syrebrist?

Människan kan reagera olika på syrebrist. Avtrubbning av omdömet kan uppträda. Personen kan uppleva en känsla av glatt humör, ökad självsäkerhet, omotiverad lyckokänsla el munterhet eller också nedstämdhet & aggressivitet. Till sist synförändringar, ändrat färgseende och medvetslöshet.

Visa svar


Dölj svar


Hur länge får man enligt BCL flyga över 3 000 m utan syrgas?

20 minuter.

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med hyperventilation? Vilka är riskerna?

Vid hyperventilation andas man häftigt, för fort och för djupt. Detta medför att koldioxid att kramp i små blodkärl vilket i sin tur leder till syrebrist i hjärnan. Dessutom kan man få kramp.

Visa svar


Dölj svar


Hur motverkas effekterna av hyperventilation?

Hyperventilation kan motverkas av att man inser situationen och andas normalt och ej för djupt.

Visa svar


Dölj svar


Hur fungerar normalt våra balansorgan?

Balansorganen är belägna i inneröronen och består av vardera tre mot varandra vinkelräta cirkelformade båggångar. Vätska i dessa gångar sätts i rörelse vid vridningar av huvudet, ungefär som vispgrädde i en kopp med choklad. Vrider man kroppen snabbt, stannar grädden kvar. Sinnesceller känner av strömningar i vätskan som sjögräs i en bäck.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en ”sinnesvilla” och hur framkallas de?

När känseln lurar oss har vi en sinnesvilla. Vi tror att vi flyger snett men gyrot visar att vi flyger rakt fram.

Visa svar


Dölj svar


Ungefär hur mycket måste man dricka per dygn för att kompensera kroppens vätskeförluster?

1,25 – 3,25 l/dygn.

Visa svar


Dölj svar


Varför måste man ta med extra vätskan under ett flygpass?

Man svettas mer under en spännande sträckflygning. Man bör ha vätska i reserv.

Visa svar


Dölj svar


Vilka mediciner skall undvikas i samband med flygning?

De som har röd triangel, antibiotika och blodtrycksmediciner.

Visa svar


Dölj svar


Vad beror de flesta haverier på inom segelflyget?
Pilotfel. Mycket sällan andra orsaker.

Visa svar


Dölj svar


Hur blir man bäst en proffsig pilot?

Det viktigaste är att följa regler.
• Flyg mycket.
• Ta del av haveriinformation.
• Kunskap och utbildning är viktigt.
• Var flygsäkerhetsmedveten

Visa svar


Dölj svar


Hur mycket vätska behöver man tillföra en varm sommardag när man befinner sig på fältet?

Ca 0,5 liter per timme. Lite beroende från person till person och hur mycket man rör sig.

Visa svar


Dölj svar


Vilket eller vilka påstående nedan är viktiga inför en flygning?

Att:
- dricka innan jag flyger
- ha med dricka under flygningen
- ha mössa på mig
- ha heltäckande klädsel
- hålla mig i skuggan före start

Att:
- dricka innan jag flyger
- ha med dricka under flygningen
- ha mössa på mig
- ha heltäckande klädsel
- hålla mig i skuggan före start

Visa svar


Dölj svar


Kontoret på Ålleberg 
Segelflyget
Box 750
521 22 Falköping

Tel: 0515-371 51


Generella frågor kan e-postas
This is a mailto link

Logga-forbundskurser

imagec3zy.png 

Svedanor-logga

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151
E-post: This is a mailto link

Se all info