Hoppa till sidans innehåll

Flygmateriellära och Instrumentlära


Segelflygförbundet ger ut en teknisk publikation som gäller för segelflyget.
Vad är namnet på publikationen?

STM (Segelflygets Tekniska Meddelande).

Visa svar


Dölj svar


Beskriv hur du monterar upp ett segelflygplan.

Se till att rätt antal personer finns på plats. Som regel tre personer och vingbockar om det är ett tungt flygplan. Alla beslag och bultar skall rengjorda och insmorda.
Börja med vingarna, därefter stabilisatorn därefter kopplas alla roder (om det behövs, moderna segelflygplan har oftast automatkopplade roder). Tejpa de skarvar som skall tejpas. Därefter görs monteringskontroll som är livsviktigt.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv kortfattat innehållet i flygplanpärmen.

Innehåller 12 flikar:
1 Flyghandbok
2 Luftvärdighetshandlingar
3 Modifierings och reparationsjournal. (MOR)
4 Komponentjournaler
5 Radioutrustning
6 Periodiska tillsyner
7 Årstillsyner
8 UR-B
9 Besiktningar
10 Kontrollflygningar
11 Leveranshandlingar
12 Övrigt

Visa svar


Dölj svar


Nämn minst tre underhållsåtgärder som utföres i din klubb.
Daglig vård, mindre reparationer, årstillsyn, grundöversyn, installation av radio instrument, syrgas mm samt vägning och tyngdpunktsbestämning.

Visa svar


Dölj svar


Vad skall man särskilt tänka på när man lastar ett flygplan och utrustning i en flygplanvagn?

Att allt som lastas i vagnen sitter fast och att vagnen är rätt lastad så att den har rätt kultryck. Det kan var livsfarligt att lasta allt i bak i vagnen så att det blir för lågt kultryck.

Visa svar


Dölj svar


Vilken personal får utföra periodisk tillsyn på segelflygplan?

En Segelflygtekniker eller av honom utsedd kompetent person. Segelflygteknikern är dock alltid ansvarig för tillsynen och skall signera protokollet.

Visa svar


Dölj svar


Vilka åtgärder skall du göra på ett segelflygplan före första start på dagen?

En daglig kontroll med avseende på skador, förslitningar, roderkontroll, bromsar etc.

Visa svar


Dölj svar


Vilka åtgärder skall du vidta om skador eller brister uppdagas i samband med daglig vård?

Anmäla till segelflygledare eller segelflygtekniker.

Visa svar


Dölj svar


Hur skall periodisk tillsyn av segelflygplan utföras?

Kan ses som en utökad daglig kontroll. Utförs enligt ett speciellt schema som finns på protokoll för periodisk tillsyn. Man skall avlägsna alla durkar och luckor så man har fri insyn i flygplanets innersta.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv den dagliga vården av ett segelflygplan.

Flygplanen skall rengöras och tvättas varje dag efter flygning. De skall förvaras inomhus och finns kapell skall de användas, särskilt på huvarna.

Visa svar


Dölj svar


När skall årstillsyn av segelflygplan ske?

En gång om året, vanligtvis under vintern, dock senast den 30 april.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv hur du på bästa sätt transporterar ett segelflygplan på marken.
Nämn också något som inte är tillåtet att göra vid hantering av ett segelflygplan på marken.

Bästa sättet att skjuta ett flygplan är att dra flygplanet baklänges, och då skjuta på nos och vingframkanter. Alternativt så kan det bogseras efter fordon och då skall bogserlinan vara minst halva flygplanets spännvidd. Oavsett hur man transporterar ett segelflygplan så får man aldrig skjuta eller dra i flygplanets vingspetsar.

Visa svar


Dölj svar


Hur parkerar du ett segelflygplan?

Parkera segelflygplanet enligt bilden nedan.

Visa svar


Dölj svar


Hur förvaras en fallskärm
Under segelflygsäsong i respektive flygplan om det förvaras i hangar över natt. Annars inlagd i fallskärmspåsen som förvaras i skåp eller liknade utrymme.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv en flöjelvariometers konstruktion och verkningssätt. Rita figur.

Finns i alla segelflygplan som primärvariometer. En flöjel reagerar på tryckförändringarna i kamrarna. Utjämningskärlet fungerar som ett ”minne”då variometern jämför den ögonblickliga lufttrycksittuationen med den tidigare.

Visa svar


Dölj svar


Nämn fyra olika typer av variometrar.

Dosvariometern
Flöjelvariometer
Vridbandsvariomer
Elektrisk variometer

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med totalenergikompensation? Rita några olika TEK-rör.

Att man tar bort den s.k. spaktermiken på variometern genom att kompensera det stig som genereras genom att du ”tar upp” i luft som ej är stigande. En totalkompenserad variometer arbetar med ett s.k. TEK – rör som givare. Se nedan.

Visa svar


Dölj svar


Ge en kortfattad beskrivning av fartmätarens konstruktion och verkningssätt. Rita figur.

Den anger flygplanets fart i förhållande till den omgivande luften. Graderad i km/h, miles per hour och knots. (Segelflyget använder km/tim. )Instrumentet jämför det s k totaltrycket pdyn+pstat med det statistiska Pstat.. Totaltrycket tas från en givare i flygplansnosen eller i fenan, och leds in i en membrandosa som är förbunden med visarinstrument via hävarmar och kuggväxlar. Det statistiska trycket från de statiska uttagen leds in i instrumenthuset.

Visa svar


Dölj svar


Ge en kortfattad beskrivning av höjdmätarens konstruktion och verkningssätt. Rita figur.

Höjdmätaren är egentligen en barometer. Den mäter rådande lufttryck. Genom att jämföra detta med ett referenstryck kan man genom uppmätt tryckskillnad avgöra sin höjd. Höjdmätaren mäter det statiska trycket genom en givare på flygplanskroppen. Ett litet fönster på visartavlan anger det referenstryck som höjdmätaren är inställd på och som mäts i hPa.

Visa svar


Dölj svar


Vad är den största faran med en höjdmätare?

Att man flyger i ett område med lägre lufttryck utan att ändra referenstrycket med justerskruven. Resultatet blir att höjdmätaren visar för hög höjd i förhållande till terrängen.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv hur du praktiskt använder MacCready-ringen när du flyger.

MacCready-ringens indexpil ställs in på ett förväntat medelstig i nästa uppvind exempelvis 1m/s. Då kan man avläsa på MacCreadyringen vilken fart som man skall flyga med fram till nästa blåsa. Då den dock kommer att visa varierande fart beroende på variationerna i luften man flyger i så håller man ungefär den fart som variometernålen pekar mot.

Visa svar


Dölj svar


Rita hur man kopplar fartmätare, höjdmätare,
flöjelvariometer och en vanlig el-variometer för termikflygning.

Instrumentkoppling

Visa svar


Dölj svar


Vad är en transponder?
En svarssändare i ett flygplan som i sin tur sänder ut en signal som fångas upp av radarn. På detta sätt kan flygledningen identifiera segelflygplanet på sin radarskärm.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en GPS-mottagare?

Ett satellitnavigeringssystem som tillåter mätning av en mottagares position i tre dimensioner. GPS:en visar alltså var exakt du befinner dig i förhållande till underliggande terräng.

Visa svar


Dölj svar


Kontoret på Ålleberg 
Segelflyget
Box 750
521 22 Falköping

Tel: 0515-371 51


Generella frågor kan e-postas
This is a mailto link

Logga-forbundskurser

imagec3zy.png 

Svedanor-logga

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151
E-post: This is a mailto link

Se all info