Hoppa till sidans innehåll

Aerodynamik


Beskriv på ett enkelt sätt hur lyftkraften uppkommer.

Beskrivningen skall ha ungefär den här innebörden:
”Luften som strömmar över runt en vinge vinklas ned bakom vingen och reaktionen till denna av vinkling är en Luftkraft som kan delas upp på två olika krafter, lyftkraft och motstånd.”

Visa svar


Dölj svar


Ett segelflygplan saknar motor men trots det så alstrar flygkroppen och vingarna motstånd, förklara hur ett segelflygplans ”dragkraft” uppkommer som gör att flygplanet kan hålla sig flygande.

Beskrivningen skall ha ungefär den här innebörden:
”Segelflygplanets dragkraft uppkommer genom att ”glida i utförsbacke” ju brantare utförsbacke desto större dragkraft”

Visa svar


Dölj svar


Det finns många så kallade parametrar som spelar in när lyftkraften uppkommer, ange minst tre olika?

Beskrivningen skall ha tre av dessa angivna:

• Vingens profilform
• Vingens anfallsvinkel
• De två ovanstående kan sammanfattas med lyftkraftskoefficient
• Luftens hastighet framför vingen eller dynamiskt tryck
• Vingarean

Visa svar


Dölj svar


Förklara hur lyftkraften verkar för att ett flygplan skall svänga, förklara också vilken skillnaden är mellan ett flygplan som flyger i planflykt och ett som ligger i sväng med avseende på lyftkraft, sjunkhastighet och motstånd.

Beskrivningen skall ha ungefär den här innebörden:
”För att få ett flygplan att svänga använder vi en del av lyftkraften till att skapa en centripetalkraft in mot centrum av den tänkta svängen dvs lyftkraften strävar efter att ”lyfta” flygplanet mot centrum. Skillnaden mellan ett flygplan som ligger i planflykt och ett som befinner sig i en sväng är att ett svängande flygplan använder mer lyftkraft och där med så ökar motståndet och sjunkhastigheten.”

Visa svar


Dölj svar


Vilka roder är de ”svängande rodren” när flygplanet befinner sig i en sväng?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Sidroder och höjdroder är de svängande rodren”

Visa svar


Dölj svar


Beskriv hur en urgång ur spinn går till?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Fullt sidroder mot girrotationen – kort paus – Skevroder neutrala – spaken framåt tills rotationen upphör – alla roder neutrala – mjuk upptagning.”

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med ett flygplans spännvidd?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Avståndet mellan vingspetsarna

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med dynamiskt tryck?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Rörelsetryck – trycket som uppstår av luftens strömning”

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med anfallsvinkel?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Vinkeln mellan luftströmmen och vingen

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med luftens statiska tryck?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Vilotryck - trycket som uppstår av den luftpelare som uppstår av atmosfären ovanför oss”

Visa svar


Dölj svar


Vilka faktorer inverkar på det dynamiska trycket?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Strömningshastigheten och luftens densitet”

Visa svar


Dölj svar


Hur ändras lyftkraftskoefficienten med anfallsvinkeln?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Lyftkraftskoefficienten ökar med anfallsvinkeln till en viss gräns sedan minskar den igen.”

Visa svar


Dölj svar


Kontoret på Ålleberg 
Segelflyget
Box 750
521 22 Falköping

Tel: 0515-371 51


Generella frågor kan e-postas
This is a mailto link

Logga-forbundskurser

imagec3zy.png 

Svedanor-logga

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151
E-post: This is a mailto link

Se all info