Hoppa till sidans innehåll

Förnyelsekrav

31 MAR 2017 21:58
Vad gäller nu för förnyelse av certifikat och behörigheter?
 • Skapad: 31 MAR 2017 21:58

Inriktningen är att FCL träder ikraft den 8 april 2018, dock har ett förenklingsarbete startat inom EASA att ta fram separata förenklade FCL regler för segelflyg, det som vi kallar ”Part-Gliding”. För att hinna ta fram nya regler behöver man mer tid och det pratas nu om ett framflyttat datum till hösten 2020 eller våren 2021. Detta medför att vi får en period där det är ganska osäkert vad som kommer att hända och vilka regler som ska följas.

Då vi ändå måste planera för att FCL börjar gälla april 2018 och att vissa FCL behörigheter bara kan förnyas i enlighet med FCL, ska följande tillämpas.

Alla nationella certifikat och behörigheter följer nationella regler och alla FCL certifikat och behörigheter följer FCL. Detta är i linje med tidigare information och att alla är i fas till våren 2018. Blir det en framflyttning så kommer nationella certifikat och behörigheter gälla tills nytt datum för segelflyg-FCL är fastställt.

Alla segelflygare som har kvar S-certifikat rekommenderas konvertera innan april 2018, ifall det inte blir en framflyttning är dessa inte giltiga efter 8 april 2018. Segelflyget har möjlighet att konvertera certifikat åt Transportstyrelsen tom 7 april 2018.

Mer information om föryelse av certifikat och behörigheter, både enligt nationella regler och enligt FCL kan hittas under rubriken FCL förnyelsekrav. Där finns även en lathund om förnyelse som överskådligt visar vilka krav som gäller vid förnyelse.

 

Nedan är några frågor som Segelflyget klargjort med Transportstyrelsen

 • Vad gäller förnyelsekrav, nationellt vs FCL med tanke på en senare implementering av EU reglerna och Part-Gliding? FCL certifikat följer FCL reglerna vid förnyelse.
 • Kostnad för FCL behörigheter under 2017? Alla nya behörigheter som utfärdas av Transportstyrelsen, tex. TMG och molnflygbehörighet kostar 700 kr.
 • Hur byter man FCL certifikat, SPL till LAPL(S)? Skicka in Transportstyrelsens blankett L1893 till certifikatkontoret.
 • Kan man få TMG behörighet överförd från segel till motor utan extra krav på utbildning eller flygprov? Innehavare av PPL(A) eller LAPL(A) som tidigare hade TMG behörighet på sitt SPL eller LAPL(S) kan få TMG behörigheten inskriven i sitt PPL(A) eller LAPL(A) utan krav på tilläggsutbildning eller flygprov. Innehavare kontaktar Transportstyrelsens certifikatkontor angående detta.
 • Möjlighet att segelflyglärare ska kunna använda LAPL medical för nationell skolning? Transportstyrelsen undersöker om man kan ge en generell dispens för detta och ger förhoppningsvis svar under våren.
 • Elevtillstånd för segelflyg? Detta kommer att vara kvar tills vi helt följer FCL reglerna
 • Om inte FCL certifikatet ska användas, tex. innehavaren saknar medical och vill hålla upp med flygande och slippa betala årsavgift kan Innehavaren begära tillfälligt upphävande av certifikat med blankett L1867.

  Observera att du behöver ansöka på nytt om tillfälligt upphävande av ditt certifikat innan 1 oktober det kalenderår som beslutet om tillfälligt upphävande förfaller. Om du inte gör någonting kommer ditt certifikat att börja gälla från det sista datumet som anges i beslutet om tillfälligt upphävande och du blir därmed skyldig att erlägga årsavgift. Det är ditt eget ansvar att hålla reda på dina behörigheter och dess giltighetstid. Under tiden som ditt certifikat är tillfälligt upphävt, får du inte använda någon av de behörigheter som certifikatet ger. Du får heller inte göra kompetenskontroll för att förlänga behörighet.

  Detta innebär alltså att vi per automatik utfärdar ett nytt certifikat om ingen ny begäran om upphävande inkommit.

 

Nedan information som berör segelflyglärare:

 • Segelflyglärare med FI(S) som behöver förlänga sin behörighet under 2017/2018 och behöver deltaga på ett seminarium. Under 2017 erbjuds lärarseminarium 1–2 april på Billingehus arrangerat av Svenska Flygutbildarföreningen (SFUF).
 • Segelflyget kommer under våren/sommaren att genomföra ett antal (ej FCL) lärarseminarier för SEL/SEI för att informera om dagens regler, nationella vs EU och att gå igenom nyheter i utbildningsplanen. Fokus kommer att ligga på certifikatregler, teoriutbildning, examinering/PC samt uppdateringar i utbildningsplanen som tex. nödurstigning, typinflygningar m.m. Vi planerar för möten på några platser samt på Ålleberg.
 • Kontrollanter som behöver förlänga sin behörighet under våren 2018 kan redan under säsongen 2017 flyga en kompetensbedömning inför en senior kontrollant. För att förlänga sin behörighet krävs även ett fortbildningsseminarium för kontrollanter. Segelflyget planerar ett sådant seminarium på Billingehus fredagen den 17 november. Vi återkommer med mer info till alla kontrollanter.

 

Skribent: Henrik Svensson
Epost: This is a mailto link

 


Kontoret på Ålleberg
Segelflyget
Box 750
521 22 Falköping
Tel: 0515-371 51

Generella frågor kan e-postas
This is a mailto link

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser

Utsikt från verandan

Sikta Högre

Logga-Mayas-Shop

Banner_från-S-cert-till-FCL


DVD_omslag_banner

Visitors guide to Swedish airspace


Är du intresserad av segelflygutbildning?

Vi har samlat all information om segelflygutbildning under rubriken "Segelflygskola". Här hittar du information om våra centrala kurser liksom alla föreningars utbildningsutbud.
Till Segelflygskola

 Svedanor-logga

 Logga_SSF-CAMO

  Condor-RST

Logga_OLC

EGU_banner

 

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151
E-post: This is a mailto link

Se all info