Hoppa till sidans innehåll

Transfer (import)


Import av luftfartyg

EASA-Luftfartyg (Luftfartyg som omfattas av EU förordning)

 

Registrering sker hos:

Transportstyrelsen.

Luftfartygsregistret

601 73 Norrköping

 

Segelflygets CAO kan åta sig att utföra arbetet som krävs för att genomföra en s.k. transfer (t.ex. import inom EU) av ett begagnat EASA-luftfartyg inom EASA. Import av nya segelflygplan genomförs nästan på samma sätt, mer information finns på Transportstyrelsens hemsida om detta.

 

Följande handlingar skall insändas till Transportstyrelsen, luftfartygsregistret:

 • Ansökan om registrering, Transportstyrelsens blankett L 1356-x
  • Avregistreringsbevis eller motsvarande från exportlandets luftfartsmyndighet
  • Fångeshandling. Denna kan utgöras av flera fångeshandlingar och skall täcka hela kedjan av ägare från den senast registrerade ägaren vi rekommenderar fångeshandling från TS, L 1691-x (sv) eller L 1686-x (eng)
  • Personbevis för privatpersoner.
  • Flygklubb skall bifoga protokollsutdrag utvisande firmatecknare
  • För företag gäller att registreringsbevis skall bifogas.

 

Följande handlingar skall insändas till Segelflygets CAO, om den nyttjas:

 

 • Ansökan om miljö- och luftvärdighetshandlingar för EASA-luftfartyg, transportstyrelsens blankett L 1807-x.
 • Det senast utfärdade luftvärdighetsbeviset, EASA blankett 25, i original eller vidimerad kopia
 • Ett giltigt granskningsbevis avseende luftvärdighet (ARC), EASA blankett 15a eller 15b, i original eller en rekommendation i enlighet med Del M om utfärdande av granskningsbevis avseende luftvärdighet.
 • Det senast utfärdade miljövärdighetsbeviset, EASA blankett 45, i original eller vidimerad kopia (OBS vid behov).
 • Kopia på den sida/de sidor av flyghandboken, inklusive eventuella supplement, som innehåller dokumentnummer, godkännande revisionsnummer och luftfartygets tillverkningsnummer.
 • Vägningsprotokoll samt lastinstruktion
 • Referensblad för flyghandbok, blankett L 1403-x.
 • Underhållsprogram
 • Ansökan radiotillstånd samt i förekommande fall transponder till Post – och Telestyrelsen, blankett F1 091008-x.

 

Segelflyget behöver få in nedanstående handlingar för att kunna slutföra sk transfer (importen), detta gäller för att kunna upprätta svensk teknisk dokumentation (som krävs för luftfartyg i SSF CAO)

 

a)      Typcertifikat, TCDS

b)      flyghandbok på engelska eller svenska

c)      handbok för utrustning, motor, propeller mm

d)      underhålls- och reparationshandbok

 

Flygplanpärm (orange) med register och dokument beställs från Segelflyget innan segelflygtekniker upprättar svenska handlingar som därefter skickas till Segelflyget.

 

1 Kopior av leveranshandlingar

- Tillverkningsprotokoll ”Aircraft Statement of Conformity” eller ” Stückprüfschein”

- Inställningsprotokoll

- Besiktningsprotokoll 

- Grundspecifikation

- Vägningsprotokoll

- Kontrollflygningsprotokoll

 

2 Uppgift om luftfartygets tekniska status vid importen

- Luftvärdighetsdirektiv utförda?

- Senaste grundöversyn?

- Total gångtid?

- Komponenters gångtid?

 

3 Exportluftvärdighetsbevis (i original)

 (Vid import från 3:e land dvs. land utanför EU krävs detta)

 

4 Svensk grundspecifikation i 2 exemplar

 

5 Svenskt vägningsprotokoll i 2 exemplar

 

6 Svensk modifierings- och reparationsjournal upprättad

 

7 Komponentkort för ingående komponenter

 

8 Installationsunderlag för radiosändare enligt STM B-18

-Ansökan Radiosändare ombord på luftfartyg samt i förekommande fall transponder till Post – och Telestyrelsen, blankett F1 091008-x.

 

9 Flyghandbok 

Uppdaterad: 11 DEC 2012 15:29 Skribent: Henrik Svensson

 


Kontoret på Ålleberg
Segelflyget
Box 750
521 22 Falköping
Tel: 0515-371 51

Generella frågor kan e-postas
This is a mailto link

RST-online

Termikprognos

imagepoejn.pngLogga-forbundskurser

blobid8.png

Utsikt från verandan

Sikta Högre

Logga-Mayas-Shop

Banner_från-S-cert-till-FCL


DVD_omslag_banner

Visitors guide to Swedish airspace


Är du intresserad av segelflygutbildning?

Vi har samlat all information om segelflygutbildning under rubriken "Segelflygskola". Här hittar du information om våra centrala kurser liksom alla föreningars utbildningsutbud.
Till Segelflygskola

 Svedanor-logga

 Logga_SSF-CAMO

  Condor-RST

Logga_OLC

EGU_banner

 

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151
E-post: This is a mailto link

Se all info