Hoppa till sidans innehåll

Mål och policydokument


Mål- och policydokument

2017–2021

Fastställt av Segelflygförbundets styrelse 2017-03-25

Ladda ner som pdf här!

Prioriterade mål och visioner 2017 - 2021

 

Segelflygets styrelse har fastställt följande prioriterade mål och visioner för förbundets arbete under perioden 2017–2021:

 

 • Vi skall vara minst 1 700 aktiva segelflygare vid utgången av 2021

 

 • Vi skall verka för att minst 10 % av segelflygarna är kvinnor
 • Vi skall verka för att säkra segelflygets behov av fria luftrum
 • Vi skall öka informationen om segelflyg i samhället
 • Vi skall ansöka om att arrangera EM/VM i Sverige 2022
 • Vi skall minska haverifrekvensen
 • Vi skall stimulera till ökat tävlande på alla nivåer
 • Vi skall utveckla sporten

 

Svenska Segelflygförbundet, i verksamheten benämnt SEGELFLYGET, har till uppgift att främja segelflyget i Sverige, samt att verka för att segelflygsporten blir tillgänglig för alla. Förbundet är en ideell organisation för främjande av segelflyg och är obundet av partipolitiska och kommersiella intressen.

 

Förbundets enligt stadgarna övergripande och långsiktiga mål är att skapa förståelse för och stimulera till utövande av segelflygning genom att:

 • utveckla och koordinera strävanden som syftar till att förbättra utbildningsmetoderna
 • utveckla segelflygets kvalitativa innehåll för den enskilde genom tekniskt, vetenskapligt och säkerhetsmässigt utvecklingsarbete
 •   företräda segelflygets intressen i luftrumsfrågor och gentemot myndigheter
 •   öka antalet segelflygare i Sverige
 •   verka för ett aktivt ungdomsarbete skapa förutsättningar för tävlingspiloter att hävda sig väl i internationella tävlingar informera och sprida kunskaper om segelflyget hos allmänheten, massmedia och bland egna medlemmar
 •   skapa ekonomiska förutsättningar för den svenska segelflygsportens utveckling
 •   skapa gemensamma och enhetliga tävlingsregler i samarbete med andra länders segelflygorganisationer och internationella organ
 •   verka för gemenskapsbringande åtgärder i fredens intresse
 •   aktivt arbeta med miljöfrågor och verka för att segelflygverksamhetens miljöpåverkan minimeras
 •   aktivt samarbeta med miljömyndigheter och miljöorganisationer i miljöfrågor
 • verka för att klubbarna aktivt arbetar med miljöfrågor

 

Förbundets uppgift är att leda och administrera det svenska segelflyget.

Förbundet skall verka för god flygsäkerhet, god rekrytering, allsidig grund‐ och vidareutbildning samt en bred tävlingsverksamhet. Förbundet skall dessutom tillvarata segelflygets intressen i samhället, samt agera som kontaktorganisation gentemot nationella och internationella organisationer.

 

Förbundets verksamhetsidé är att som folkrörelseorganisation arbeta i enlighet med Idrottsrörelsens principer.  Arbetet skall präglas av en tydlig jämställd och jämlikhetssyn samt flygsäkerhets‐ och miljötänkande

 

Basen för förbundets verksamhet utgörs av de ca 2 000 medlemmarna, organiserade i 60 talet klubbar, som finns över hela landet

 

Segelflygets verksamhet bygger på ett engagemang från medlemmarna

 

Förbundets ledstjärnor och fokusområden utgörs av:

 

 • Tävlingar med en bred tävlingsverksamhet och konkurrenskraftiga landslag

 

 • Info och marknadsföring som genom tydlig profilering och marknadsföringsarbete skall säkerställa ett brett medlems‐ och ledarunderlag samt få acceptans i samhället

 

 • Jämställdhet: Segelflyg är en sport där alla kan delta på lika villkor

 

 • Flygsäkerhet: Fortsätta vårt flygsäkerhetsarbete med visionen att inga haverier ska inträffa

 

 • Utbildning: Planmässigt ta fram och utveckla ändamålsenliga utbildningar för all verksamhet inom segelflyget, utbildningar inom Segelflyget ska anpassas till samhällets sociala och tekniska utveckling

 

 • Miljö: Segelflyget ska aktivt verka för att segelflygverksamheten bedrivs med miljöanpassade metoder, vi skall utveckla miljömedvetandet hos klubbar och deras medlemmar

 

 • Internationellt samarbete: Förbundet ska vara delaktigt i internationellt segelflygsamarbete inom i första hand IGC, EGU, OSTIV och det nordiska samarbetet

 

 • Tillgänglighet: Segelflyg skall så långt möjligt vara tillgängligt för alla och Segelflyget skall verka för att segelflygsporten innebär en meningsfull fritidsverksamhet för att den enskilde medlemmen stimuleras till utveckling såväl socialt som i sitt flygkunnande

 

RST-online

Termikprognos

imagepoejn.pngLogga-forbundskurser

blobid8.png

Utsikt från verandan

Sikta Högre

Logga-Mayas-Shop

Banner_från-S-cert-till-FCL


DVD_omslag_banner

Visitors guide to Swedish airspace


Är du intresserad av segelflygutbildning?

Vi har samlat all information om segelflygutbildning under rubriken "Segelflygskola". Här hittar du information om våra centrala kurser liksom alla föreningars utbildningsutbud.
Till Segelflygskola

 Svedanor-logga

 Logga_SSF-CAMO

  Condor-RST

Logga_OLC

EGU_banner

 

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151
E-post: This is a mailto link