Hoppa till sidans innehåll

Vi behöver din hjälp!

28 MAJ 2011 19:18
Fram till 17 juni har vi en möjlighet att påverka myndigheter och beslutsfattare att se segelflyg som en nyttig, miljövänlig fritidssysselsättning. Vi önskar din hjälp genom att svara på remissförslaget.
  • Skapad: 28 MAJ 2011 19:18

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet – 2012  - Diarienummer TSG 2011-426 är nu ute på remiss.

Regeringen har givit transportstyrelsen i uppdrag att se över strukturen i finansieringen av sin verksamhet med inriktningen att all verksamhet i huvudsak skall bära sina egna kostnader. Dagens system är visserligen helt avgiftsfinansierat men bygger till stor del på en s k passageraravgift på 9.50 kronor per passagerare i Sverige. Denna skall successivt avvecklas till 2014 och ersättas av en mer direkt finansiering från operatörer och brukare vilket kan få stora konsekvenser för segelflyget.

 

Segelflygförbundet tillsammans med övriga flygsporter kommer att svara på remissen, dels genom grenförbunden och dels centralt genom flygsportförbundet med stöd av RF. Inom flygsportförbundet arbetar vi dels för att avgifterna skall hållas låga och dels för att regelverket skall hållas så enkelt som möjligt. Bland annat har vi tillsammans uppvaktat generaldirektören för transportstyrelsen och luftfartsdirektören för att göra dem medvetna om våra förhållanden. Vi försöker också påpeka det orimliga i att ålägga samma avgifter och regelverk på oss som fritidsflyger som på kommersiella aktörer. Redan innan det nya avgiftssystemet blev aktuellt har vi från SSF uppvaktat Transportstyrelsen angående höga certifikatavgifter och orimliga medicinska krav, se bif skrivelse från maj 2010. Vi upplever att det finns en god förståelse för vår verksamhet men samtidigt känner man inte något tryck från politiker och allmänhet att stödja oss. Vi har därför blivit rekommenderade att sprida kunskap om varför vi behövs och att få flera att uttrycka behov för vår sport. Utöver remissvaret kommer vi därför att skriva till och kontakta, infrastrukturministern, politiker ingående i riksdagens trafikutskott och ledamöter av transportstyrelsens styrelse som i slutändan skall besluta i frågan.

 

Vid sidan av de remissvar som vi kommer att lämna tror vi att såväl segelf lygklubbar som enskilda medlemmar kan bidra genom att påtala för tranportstyrelsen hur avgifter och regelverk påverkar en segelflygklubb och dess medlemmar. Det står varje medborgare och förening fritt att svara på remissen och här kan vi alla hjälpas åt att få gehör för vår sport. Vi tror att segelflygklubbarna kan trycka på att vi utför ett idéellt arbete till gagn för hela sektorn, att vi bedriver arbete med resurssvaga grupper som ungdomar och att det är orimligt att för privatpersoners fritidsutövning ha samma regelverk som för kommersiella aktörer. Dock vill vi inte författa något centralt underlag som klubbarna bara undertecknar då de synpunkter som framförs skall vara unika för att beaktas. Avgifter och regler som påverkas är certifikatsavgifter, luftvärdighetsavgifter, registerhållning, granskningsavgifter för import och export mm. Dessutom anser vi det viktigt att nu påtala de orimliga medicinska kontroller vi som segelflygare drabbas av. Här vill vi att alla som drabbats av orimliga medicinska begränsningar yttrar sig och då påtalar att dels har vi en alldeles för hög direkt avgift för cert-förnyelse och dels krävs medicinska undersökningar långt över vad som krävs för att köra bil.

Har du dessutom behörighet att framföra lastbil/buss eller tåg och inte begränsas här ber vi dig  tydligt framföra detta.

 

Det fullständiga underlaget är omfattande och kan hittas på transportstyrelsens hemsida. Era synpunkter skickas senast 17 juni till transportstyrelsen med e-post till adress
This is a mailto link  
Ange diarienummer TSG 2011-426 som referens.

 

Vår skrivelse från 2010 till GD Transportstyrelsen bifogas tillsammans med en sammanfattning av avgiftsförslaget där Henrik Svensson har noterat ett antal delar, några positiva samt några negativa, med kommentarer. 

 

Med Segelflyghälsningar

 

Styrelsen SSF

gm Hans Folkesson

 

Skribent: Hans Folkesson

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser