Hoppa till sidans innehåll

Segelflygets fonder

03 SEP 2014 09:14
Nu börjar det bli dags att söka medel ur våra fonder.
  • Skapad: 03 SEP 2014 09:14

Hyllanderfonden

Det börjar bli dags att ansöka om stipendium ur Hyllanderfonden, se SHB art 141. Ansökan ska vara Segelflyget tillhanda senast den 1 oktober. Ansökan ska innehålla en bra motivering till varför just du ska få stipendiet under 2015, ditt CV, en verksamhetsplan för 2015 med tillhörande budget vad du tänker använda pengarna till. Stipendiet delas ut på årets Billinghuskonferens den 15 november. Ytterligare information finns i SHB artikel 141. 

 

Danewidsfonden

Är du en av de 10 bästa i RST juniorklass 2014 (det vet du den 1 oktober) och inte fyller 25 innan 1 januari 2015 kan du ansöka om att få disponera Z4 - den St Cirrus som ställs gratis till förfogande till årets Danewidstipendiat, se art145 i SHB - under 2015. Ansökan ska vara Segelflyget tillhanda senast den 10 oktober med en bra motivering till varför just du ska få disponera Z4 under 2015, verksamhetsplan, budget och ditt CV. Stipendiet delas ut på årets Billingehuskonferens den 15 november.

 

Statuter för "Stålisfonden"

Fonden har tillkommit genom insamlingar vid Lennart Ståhlfors 80-årsdag.

Utdelning ges till den segelflyglärare som skolat fram flest nybörjare under senaste
flygsäsong.

Förslag ska vara Segelflyget tillhanda senast en månad före förbundsstämman, dvs i år senast 15 oktober.

För mer information se art143 i SHB


Statuter för Stålismedaljen

Stålismedaljen är Svenska Segelflygförbundets högsta utmärkelse.

Medaljen kan tilldelas person som har utfört ett stort och mångårigt arbete för svenskt segelflyg eller utfört en stor segelflygprestation.

Förslagen ska vara Segelflyget tillhanda senast 30 dagar före förbundsstämman, dvs i år senast 15 oktober.

För mer information se art140 i SHB

 

Sven Engelbrektssons minnesfond

Fonden förvaltas av KSAK och utdelning beslutas av KSAK styrelse efter förslag från Segelflygförbundet.

Utdelning kan ges till person eller organisation som under lång tid verkat förtjänstfullt för flygsäkerheten inom segelflygområdet, person eller organisation som på annat sätt höjt segelflygsäkerheten eller stöd av projekt som på sikt kan öka flygsäkerheten.

För mer information se art142 i SHB

Skribent: Ann-Lis Olsson

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser