Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Julstängt

23 DEC 2021 14:07
Kansliet på Ålleberg håller julstängt och öppnar åter den 10 januari
  • Uppdaterad: 23 DEC 2021 14:07

Vi närmar oss nu årets slut och kan konstatera att årets verksamhet ur ett flygtidsperspektiv var lägre flygtimmar än tidigare år, vi kan även se en viss påverkan av pandemin men även sämre flygväder under senare delen av säsongen. Riktigt glädjande är att vi endast hade ett haveri och inga personskador under 2021.

Nedan lite information till alla klubbar med segelflygverksamhet.

Presentationer från segelflygkonferensen i Stora Brännbo

Flera av presentationerna finns uppladdade på vår hemsida. Länk till konferensen.

Webinarer i vinter

Vi fortsätter med olika webinarer även denna vinter. För med info och anmälan här.

Segelflygets flygkurser

Kurser för 2022 finns publicerade under förbundskurser. Vi påminner om anmälan i god tid så underlättar det vår planering. När det gäller segelflyglärarutbildning påminner vi även om segelflygchefens rekommendation. Länk till förbundskurser och anmälan.

Teknikerutbildning och part-66L

Vi kommer under hösten 2022 fortsatt genomföra utbildning för pilot-ägare (POM-Pilot Owner Maintenace) och motorkurs (TMG/SLG/SSG). Vi kommer att ha klart datum för dessa kurser i början av 2022. Vi har ännu inte klart för examinering av nya kompletta segelflygtekniker (66L), utan avvaktar besked från Transportstyrelsen. Skulle vi senare under 2022 få klart kan vi återkomma om det kan bli aktuellt för en komplett teknikerkurs med möjlighet till examinering.

Vi vill även påminna att alla våra segelflygtekniker måste ha konverterat till en EU teknikerlicens (66L) för att få arbeta som tekniker och signera underhåll.

Sanktion av segelflygtävlingar

De klubbar som skall arrangera tävlingar under 2022 skall ansöka om sanktion för detta. Det gäller även för HDI Safe Skies. Ansökan skall vara Segelflyget till handa senast vid årsskiftet. Ansökan skall innehålla minst följande uppgifter:

  • Arrangerande klubb
  • Typ av tävling
  • Plats för tävlingen
  • Datum för tävlingen
  • Tillämpade regler
  • Säkerhetsregler (lokala föreskrifter)
  • Namn på tävlingsledare och flygsäkerhetsman
  • Namn på PR/informationsansvarig
  • Namn på Webbansvarig

Om inte alla uppgifter finns framme då så räcker det med namn på tävlingsledaren och de 4 första uppgifterna. Resterande skall insändas senast 31/3–2022. För DM är anmälningstiden 1/4 och resterande uppgifter senast en månad före tävlingen. Ansökan vi e-post till This is a mailto link

Adressändringar och medlemsregistret i IdrottOnline

Segelflyget kommer från 2022 hantera inrapportering av huvudmedlemmar och fakturering på samma kalenderår, dvs. vi kommer inte använda föregående års medlemsunderlag som grund för medlemsfakturan. Detta betyder att alla klubbar ska i början av året rapportera sina aktiva medlemmar via licensmodulen i IO. Senast 1 mars ska alla nuvarande medlemmar vara rapporterade i licensmodulen, för att Segelflyget ska kunna hantera medlemsfaktura som ska vara betald senast 30 april.

CAMO blir CAO

Under vårvintern kommer vi byta organisationsform för vår luftvärdighetsorganisation, vi lämnar CAMO och blir istället en CAO, s k kombinerad luftvärdighetsorganisation (Combined Airworthiness Organisation) enligt det nya enklare regelverket (Del-ML). Anledningen till en kombinerad organisation är att den kan ha både underhålls- och fortsatt luftvärdighets uppgifter i sin verksamhet. För ägare som har avtal så fortsätter verksamheten i stort som tidigare.

Flyglärar- och kontrollantseminarier

Vi planerar att genomföra ett kontrollantseminarium samt fortbildning av FI(S) under våren. Som det ser ut nu kommer vi planera för webinarer. Mer information om datum kommer att publiceras senare.

Segelflygets dag

Segelflygets dag 2022 är planerad till lördagen 20 augusti.

Pandemin fortsätter

Vi vill uppmana till eftertanke och följa rekommendationerna som ges i samhället. Nedan länkar med aktuella rekommendationer och restriktioner.

RF om pandemin

Krisinformation.se

FAI:s sida om Covid

 

 

Vi önskar alla en GOD JUL och GOTT NYTT SEGELFLYGÅR

Skribent: Henrik Svensson
E-post: This is a mailto link

RST-online

Termikprognos

imagepoejn.pngLogga-forbundskurser

blobid8.png

Utsikt från verandan

Sikta Högre

Logga-Mayas-Shop

Banner_från-S-cert-till-FCL


DVD_omslag_banner

Visitors guide to Swedish airspace


Är du intresserad av segelflygutbildning?

Vi har samlat all information om segelflygutbildning under rubriken "Segelflygskola". Här hittar du information om våra centrala kurser liksom alla föreningars utbildningsutbud.
Till Segelflygskola

 Svedanor-logga

 Logga_SSF-CAMO

  Condor-RST

Logga_OLC

EGU_banner

 

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151
E-post: This is a mailto link