Hoppa till sidans innehåll

IdrottOnline

19 OKT 2013 17:35
Segelflyget påminner alla klubbar om att aktivera IdrottOnline och sitt medlemsregister
  • Skapad: 19 OKT 2013 17:35

Segelflyget har tidigare framfört till alla klubbar i brev daterat 2013-03-05  att vår organisation ska gå med i IdrottOnline för att vi ska få bättre möjligheter att bland annat arbeta med klubb- och förbundsadministration på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.

 

Vi har också krav på att alla klubbar har sina medlemmar i IO för att vi ska få ekonomiskt stöd från RF mm. Vår huvudorganisation Svenska Flygsportförbundet vill att vi har klart alla våra medlemmar i IO innan åsskiftet.

 

Då vi fortfarande saknar flera klubbar som aktiverat IO och lagt in sina medlemmar i medlemsregistret så föreslår Segelflyget följande två alternativ för att få klart implementeringen av IdrottOnline innan årsskiftet.

 

Alternativ 1: (klubben aktiverar själv IO och startar medlemsregistret)

De klubbar som inte har aktiverat sin IO ska göra det senast 1 december 2013.

Klubbarna följer de instruktioner som Segelflyget redogjorde i brev daterat 2013-03-05 för införande av medlemmar i sitt klubbregister.

 

Alternativ 2: (SSF importerar medlemmar åt klubben)

Segelflyget åtar sig mot en engångskostnad på 500 kr (per klubb) att importera medlemmar åt enskilda klubbar som inte själva kan eller vill starta upp medlemsregister i IO. Dessa klubbar ska snarast anmäla detta önskemål till Segelflyget. Anmäl snarast till This is a mailto link om SSF ska importera medlemmar åt enskild klubb.

 

Länk till detta brev

 

Länk till tidigare nyhet ang IdrottOnline

Skribent: Henrik Svensson

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser