Hoppa till sidans innehåll
Foto: Hse

Höstnyheter November

29 OKT 2013 09:43
Förbundsordförande Robert Danewid informerar bland annat från senaste styrelsemötet i SSF
  • Skapad: 29 OKT 2013 09:43

Tävling ver 2.0 – satsning på DM under 2014

Under 2014 kommer vi att satsa på att det arrangeras DM i alla regioner. Följande regeländringar görs inför 2014.

  • Tävlingens längd. Som alternativ till att flyga under 7 dagar i en följd kan man flyga under två helger (fre – sön).

  • Som alternativ till ”normal” verifiering och poängberäkning kan man verifiera flygningar via RST Online och därefter använda platssiffra.

Regelkommittén har fått i uppdrag att revidera reglerna i SHB 725.

 

Vidare har förbundsstyrelsen beslutat att om DM arrangör

  • Tar ut max 1 000: - i anmälningsavgift
  • Tar ut max 300: - per flygsläp till 700m
  • Erbjuder delatagarna hjälp med hämtning vid utelandning

Utgår ett bidrag från Segelflyget om 15 000: - till arrangören.

Flight Recorder i RST

Förbundsstyrelsen har gett Regelkommittén i uppdrag att se över reglerna för RST så att ”telefonloggrar” (t ex SeYou Flight Recorder för IOS och andorid m fl) kan användas för POB flygningar fr.o.m. säsongen 2014.

 

RST 2013

Under 2013 gjorde 309 deltagare 1730 resultat i RST. Det är en ökning från 2012 med 18 % resp. 56 %. 28 klubbar deltog i Lag-SM, en ökning med 22 %. Antalet distans-och hastighetsflygningar har ökat med 22 %.

 

Lärarkurser under 2014

2014 är sista året vi kan utbilda lärare enligt det gamla systemet. Fr.o.m. 2015 går vi in i ”EASA-världen”.  Lärare enligt nuvarande system blir med ”grandfathers right” lärare i det nya systemet.

 

För att försöka få så många lärare utbildade innan 2015 ger Segelflyget 10 000: - i rabatt på kursavgiften 2014, under förutsättning att anmälan görs innan 31 mars 2014.

 

Vår ambition är vidare att inte ställa in kurser under 2014.

 

8.33 kHz radio

Fr.o.m. årsskiftet 2013/14 får inte längre 25 kHz radio saluföras. Alla nya flygplan ska utrustas med 8.33 kHz burkar. Fr.o.m. 2018 är det obligatoriskt med 8.33 i alla flygplan.

 

Segelflyget jobbar med frågan och har ansökt om dispens att behålla vissa frekvenser i 25 kHz bandet (primärt då för lokala flygningar med skol- och bogserflygplan).

 

Att skaffa 8.33 till alla klubbens flygplan blir en dyr affär. Vi uppmanar därför klubbara att gå samman och göra samköp. Det finns exempel som visar att vid beställning på 20 apparater kan man få 25 % rabatt.

 

HIRLAM 2014

Efter det missnöje som varit med presentationen av HIRLAM har såväl Danmark som Norge beslutat att ej köpa prognosen under 2014. Segelflyget har samma uppfattning. Vi har framfört detta till SMHI, men de ser ingen möjlighet att ändra på produktens utseende.

 

Därför hoppar även vi av HIRLAM. Vi kommer att innan säsongstart 2014 återkomma med förslag på andra prognoser.

 

Öppna Nordiska Junior Mästerskap

Under tiden 2 – 10 augusti arrangerar Segelflyget JNM på Ålleberg/Falköping. Tävlingsledare blir Bernt Hall. Anders Blom blir bitr. tävlingsledare och banläggare. Arrangemanget görs i samverkan med Falbygdens FK.

 

Condor-RST

Startar den 1 november. Se http://condor.rst-online.se/RSTmain.php

 

 

Billingehuskonferensen

Precis som i senaste numret av Nordic Gliding kommer en del av Billingehuskonferensen i år att handla om UL-segelflyg. En Taurus ställs ut och tillverkaren Pipistrel berättar om UL-segelflygplan. Med UL-segelflygplan slipper vi alla EASAs pålagor. Är det framtiden?

 

Erazem Polutnik från LX NAV kommer att prata om framtidens ”computtrar”, om koppling till ”nätet” och ”molnet” direkt i cockpit.

 

EASA är här, det är dags att sluta beklaga sig och inrätta sig efter reglerna – hur dumma de än är. Henrik och Torbjörn kommer att prata om ”EASA for dummies”. Inga diskussioner och suckar, bara hur det fungerar.

 

Plus allt det ”vanliga” och att träffa nya och gamla kompisar.

 

Programmet finns här: https://iof2.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_38622/cf_78/Billingehus_program_2013.PDF

 

Läs brevet i pdf version här

Skribent: Robert Danewid

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser