Hoppa till sidans innehåll

HIRLAM inför 2013

19 NOV 2012 23:14
Bernt Olofsson föreläste på Billingehus om nya HIRLAM och vad som nu åtgärdats för nytt försök nästa år. Här kan du läsa mer och även testa nya HIRLAM.
  • Skapad: 19 NOV 2012 23:14

Önskemål om synpunkter på Väderprognoser från SMHI 2013

 

Bakgrund: Segelflyget i Sverige, Norge, Danmark (och tidigare också Finland) har under många år köpt automatiskt framställda väderprognoser för segelflygning från SMHI. Dessa prognoser har distribuerats via internet med hjälp av SMHI system Bizmet. SMHI har sedan några år planerat att ersätta Bizmet med ett egetutvecklat system, Produktportal.

 

Bernt-Olofsson-föreläser

Bernt föreläser om nya HIRLAM på Billingehus

 

2012. I våras försökte man lägga över distributionen av segelflygprognoserna på Produktportalen. Det visade sig emellertid att de nya möjligheterna till zoomning, panorering och presentation av informationen i olika lager tillsammans med två kartbilder krävde tämligen stor överföringskapacitet. Detta resulterade i att de flesta segelflygarna tyckte att det gick för långsamt och snart slutade att titta på de nya prognoserna. I avvaktan på att man skulle komma tillrätta med problemen togs redan tidigt beslut att vi skulle fortsätta med de gamla prognoserna via Bizmet, som fortfarande var i drift.                 

Inför säsongen 2012 gjordes också några smärre förändringar i beräkningsalgoritmerna för att förbättra beräkningen av främst termikhöjden. Dessa förändringar infördes på den version som distribuerades via Produktportalen och jag infordrade synpunkter på resultatet – några sådana synpunkter har ännu ej kommit mig tillhanda.

 

2013?  Att fortsätta att distribuera segelflygprognoserna via Bizmet är inget alternativ eftersom systemet skall läggas ner. Vår enda möjlighet är att försöka anpassa våra prognoser till Produktportalen, med de för- och nackdelar detta medför. Vi (det är undertecknad, min kollega Tomas Fyrby SMHI/Arlanda och Andrea de Angelis SMHI Service designer) har nu tagit fram ett förslag till segelflygprognoserna 2013 via Produktportalen.

 

De väsentliga skillnaderna (förbättringar!) gentemot Bizmetversionen är att vi nu vill uppdatera prognoserna fyra istället för två gånger per dygn och utnyttja HIRLAM 11 hela prognoslängd (60 eller 72 timmar från det observationerna gjordes, prognosen förligger ca 5 timmar därefter). Vidare vill vi göra termikberäkningar varje timme istället för tre gånger per dag och tillföra några nya parametrar; lufttryck, markvind och de konvektiva molnens topptemperatur (ju kallare desto högre). Medelstiget kommer att presenteras som färgade fält istället för färgade kvadrater. Parametrarna klickas fram timme för timme eller så startar man en loop.

 

För att komma till rätta med distributionsproblemet gör vi vissa inskränkningar i zoomnings- och panoreringsmöjligheterna samt ”bränner ihop” flera parametrar till ett enda lager istället för flera. Vi begränsar också användningen av dubbla kartor.

I vårt förslag finner man fem olika flikar när man loggar in. Fliken Översikt är default och börjar laddas direkt (man kan också tänka sig fliken Satellit som default). Tanken är att denna flik skall fungera även om man har ett dåligt bredband och ge en snabb översikt av segelflygmöjligheterna de närmaste 2 (-3) dagarna. Vi har här endast en kartbild utan zoom och ett enda sammanbränt lager som nu innehåller total molnighet och termik (medelstig, höjd och cumulus). Det går att ändra de ingående parametrarna om ni vill (till t ex total molnighet, medelstig, nederbörd och isobarer) – men det kräver i så fall lite jobb på SMHI.

 

Även nästa flik Nu till +36h, inzoomad bör fungera med ett medelmåttigt bredband. Där väljer vi först mittpunkt för det inzoomade området (skriv t ex Örebro, Odense eller Lillehammer och välj detta i listan som kommer upp). Valda områden kan ni spara som favoriter och default. Här får ni nu en detaljerad prognos timme för timme upp till 36 timmar. Ni kan växla mellan tre olika sammanbrända lager som ni laddar var för sig. Lagren sparas i datorn så det går snabbt att gå tillbaka till ett föregående.  För att snabba upp systemet har vi alltså tagit bort zoom- och panoreringsmöjligheten men ni kan lätt byta mittpunkt på kartan.

 

I testversionen har vi två flikar Nu till +36h,inzoomad/1 och Nu till +36h,inzoomad/2. Den enda skillnaden är zoomnivån, alternativ 2 utnyttjar bättre upplösningen i HIRLAM11 men man får å andra sidan ett mindre område. Jämför de två alternativen och tala om vilket av dem ni föredrar. Ni bör också ange vilken kartinfo ni vill ha (orter, sjöar osv).

 

De följande två flikarna Detaljerad översikt Nu till +36h och +36 till +72h, som kan slås samman till en flik, kräver lite bättre bredband. Upplägget är ungefär som i årets prognoser med två kartbilder samt zoom- och panorerings-möjligheter. Dataöverföringen kommer dock att gå lite snabbare än i somras eftersom vi nu bränt ihop flera parameterlager till ett, på vänstra kartan finns ett alternativ och två på den högra. Om man zoomar eller panorerar hämtar man data på nytt, vilket tynger ner systemet. Kanske blir det inte så många som tittar på dessa flikar – skulle vi kunna vara utan dem?

Slutligen har vi fliken Satellit där vi har en 6-timmars-loop med visuella bilder över Skandinavien från MSG-satelliten som ligger stilla högt uppe över Västafrika. Vi får en ny bild var 15.e minut och eftersläpningen är inte mer än 20-30 minuter. De visuella bilderna ser blå och mörka ut under den mörka delen av dygnet men är de klart bästa bilderna under sommaren. Även här har vi zoom-och panoreringsmöjlighet men det lönar sig knappast att zooma mer än ett steg. Om ni vill titta på satellitsekvensen först så kan vi lägga den som default istället för översikten.

 

Ovan beskrivna testversion körs nu i realtid på SMHI. Ni kan titta på prognoserna (även om det just nu inte är så mycket termik och termikberäkningarna bara görs var 3.e timme efter 24 timmar) genom att logga in på Produktportalen

 

http://produktportal.smhi.se

Användarid: e1873

Password: Segelflyg12  (gäller bara till 31 december)

 

Vi rekommenderar att ni använder Google Chrome som webläsare. Ni väljer  ”lager” när så går uppe till höger på bilden och nere till höger har ni en legend. Ni i Norge och Danmark, står ni ut med svensk text eller skall vi välja engelska som ”neutralt” språk?

 

Titta på det här i lugn och ro och mejla era synpunkter till mig This is a mailto link  och till Tomas Fyrby, This is a mailto link .

 

Vi vill ha era svar senast 15 december. Därefter utformar vi en slutlig produkt som SMHI hoppas kunna offerera Segelflyget i mitten på januari. Om Segelflyget accepterar offerten gör vi lite justeringar i beräkningsalgoritmerna så att vi får bra termikprognoser varje timme. Viss intrimning kanske måste anstå till termiken börjar komma igång under våren.                                           

Med vänlig hälsning/Bernt Olofsson

Skribent: Bernt Olofsson

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser