Hoppa till sidans innehåll

EGU newsletter

06 JUL 2018 17:00
Senaste information om kommande certifikatregler.
 • Skapad: 06 JUL 2018 17:00

Detta nummer av EGU newsletter fokuserar helt på de förenklade certifikatregler som vi nu arbetar med tillsammans med EASA. Den 24 juni hölls en workshop där EASA presenterade ett utkast på de förenklade FCL reglerna för segelflyg, vi kallar detta nu för Sailplane FCL (SFCL) och nedan återges några vilktiga punkter.

 • Vi ska ha ett certifikat, ett SPL, men med möjlighet till klass 2 eller LAPL medical
 • Lärare ska kunna ha ett LAPL medical
 • Möjlighet till modulutbildning för sträckflygning
 • Skolning till SPL på segel/TMG direkt, som vi kunnat göra i Sverige
 • Startmetoder ska vara signerade i loggbok av lärare
 • Behörigheter som AVA, molnflyg, TMG ska endast vara signerade i loggbok av lärare
 • Möjlighet till grund- och fortsättnings AVA, dock vill många endast ha en grund AVA med ett fåtal manövrar, så här jobbar vi vidare med att försöka få fortsätta på samma sätt vi gjort i Sverige
 • Kunna förnya lärarbehörigheter utan kontrollant
 • Förlänga lärar och kontrollantbehörigheter till 5 år istället för dagens 3 år
 • Endast ha en kontrollant (FE) men med flera roller, dvs. ta bort FIE

Vi diskuterade också möjligheten att en FI(S) med TMG behörighet skulle kunna verka som en CRI och utbilda TMG klass för motorflygare. Det är givetvis många öppna frågor kvar och flera möten innan ett färdigt förslag kan presenteras. EASA planerar att publicera en Opinion (regelförslag) 31 oktober 2018 och under 2019 ska AMC/GM tas fram. Den 8 april 2020 ska sedan Part-SFCL börja gälla.

Länk till EGU newsletter

 

Skribent: Henrik Svensson
Epost: This is a mailto link

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser