Hoppa till sidans innehåll

Årets lärarutbildning

27 MAJ 2013 22:48
Med anledning av det dåliga, eller rättare sagt obefintliga, intresset för årets lärarkurser på Ålleberg så känner sig Segelflyget föranlett att uppmana klubbarna att göra sitt yttersta för att skicka elever till årets lärarkurser i juli.
  • Skapad: 27 MAJ 2013 22:48

Klubbarna liksom Segelflyget är medvetna om att behovet av nya lärare är stort då det de senaste åren har utbildats väldigt få, i vart fall täcker de utbildade inte behovet i klubbarna. Naturligtvis finns det undantag, men nya lärare är ett måste om klubbarna skall kunna fortleva i framtiden. Segelflyget är också medvetet om svårigheterna med att få lämpliga kandidater till kurserna och att många tycker att utbildningstiderna är långa m m, men vi vet att det inte blir lättare eller kortare utbildningar efter 2014 då vi träder in i EASA. Det vi vet om lärarutbildning efter 2014 är att den sökande skall anlagstestas, en ganska omfattande teoriundervisning skall genomföras och uppflygning av utomstående kontrollant skall genomföras efter utbildningen. Det finns säkert mer att säga om framtidens lärarutbildningar men det är inte helt känt vad det blir av det hela. Dock har erfarenheten hittills av EASA:s regler visat att är det bara blir bara krångligare och dyrare, d v s allt som vi inte behöver i ett redan plågat segelflyg.

 

Synpunkter har framförts att det är dyrt att skicka elever till Ålleberg men det kan diskuteras och om det är ett problem har Segelflygets ledning beslutat att ytterligare subventionera lärarutbildningarna.  I dag subventioneras lärarkurserna med ca 50%, men då det är så angeläget att få fram nya lärare bidrar Segelflyget med  ytterligare 10 000 kr för hel kurs (4 veckor)  och 5 000 kr halv kurs (två veckor).  Men det är bråttom med anmälan då grundkursen börjar 29 juni och Segelflyget måste ha in anmälan senast 10 juni om eleverna skall hinna förbereda sig inför kursen. Anmälan till kurserna gör som vanligt via Segelflygets hemsida.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Anders Blom

Chefsinstruktör

 

Länk till förbundskurser

Skribent: Henrik Svensson

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser