Hoppa till sidans innehåll

Adressändringar och medlemsregistret i IdrottOnline

16 JAN 2015 09:01
Vi påminner att alla adressändringar görs i medlemsregistret i IdrottOnline - det är nu även dags att förlänga medlemslicenser för 2015
  • Skapad: 16 JAN 2015 09:01

För att få tidningen Nordic Gliding ska även medlem vara anmäld och godkänd med licens huvudmedlem eller stödmedlem med tidning. Är medlem upplagt med folkbokföringsadress i IO så sker automatisk adressuppdatering vid byte av adress.

(Många klubbar har medlemmar markerade på kontaktadress, då sker inte uppdatering automatiskt vid byte av adress - vi påminner klubbansvariga att se över detta och i första hand välja folkbokföringsadress)

 

För 2015 finns nu en ny licensperiod för medlemskategorierna: Huvudmedlem SSF, familjemedlem SSF och föreningsmedlem SSF + tidning upplagda, det betyder att varje klubb (medlemsansvarig, klubbansvarig för medlemsregistret) ska förlänga respektive licensperiod, detta kan enkelt göras för alla medlemmar samtidigt. Se separat information om detta nedan. Vi önskar att alla klubbar får klart sina medlemmar för 2015 så fort det går med avseende adresslistor till NG.

 

Medlemsavgiften 2015 baseras på respektive klubbs antal huvudmedlemmar, familjemedlemmar och föreningsmedlemmar som får NG i vårt medlemsregister i IO i december 2014.

 

Förfallodatum på medlemsfakturan är satt till 2015-04-15 för att vi ska kunna ge möjlighet till påminnelse innan deadline för rösträtt 2015-04-30. Medlemsfakturorna skickas till klubbarna i januari.

 

Vidare kommer all hantering av FAI-sportlicens att hanteras i IO, under vårvintern 2015 kommer det finns möjlighet att ansöka om ny FAI licens. Segelflyget kommer att informera alla klubbar vilka medlemmar som hade FAI licens under 2014.

 

Segelflyget kommer även att använda IO och licenssystemet för segelflyglärare, segelflyginstruktörer och segelflygchefer under 2015, vi har informerat alla segelflygchefer om detta.

 

Länk till instruktion för klubbansvariga för medlemsregistret

OBS! denna instruktion visar hur man kan förlänga personlicens. Om man vill ändra medlemsstatus, tex. huvudmedlem till stödjandemedlem + tidning - så måste istället ny licens sökas för den medlem som berörs enligt tidigare rutin.

Skribent: Henrik Svensson
Epost: This is a mailto link

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser