Hoppa till sidans innehåll

Segelflygets fonder

23 AUG 2013 06:41
Nu börjar det bli dags att söka medel ur våra fonder
  • Skapad: 23 AUG 2013 06:41

Hyllanderfonden

Det börjar bli dags att ansöka om stipendium ur Hyllanderfonden, se SHB art 141. Ansökan ska vara Segelflyget tillhanda senast den 1 oktober. Ansökan ska innehålla en bra motivering till varför just du ska få stipendiet under 2014, ett CV, en verksamhetsplan för 2013 och tillhörande budget vad du tänker använda pengarna till. Stipendiet delas ut på årets Billinghuskonferens den 23 november. Ytterligare information finns i SHB artikel 141. 

 

Danewidsfonden

Är du en av de 10 bästa i RST juniorklass 2013 (det vet du den 1 oktober) och inte fyller 25 innan 1 januari 2014 kan du ansöka om att få disponera Z4 - den St Cirrus som ställs gratis till förfogande till årets Danewidstipendiat, se art 145 i SHB - under 2014. Ansökan ska vara Segelflyget tillhanda senast den 10 oktober med en bra motivering till varför just du ska få disponera Z4 under 2014, verksamhetsplan, budget och ditt CV. Stipendiet delas ut på årets Billingehuskonferens den 23 november.

 

Statuter för "Stålisfonden"

Fonden har tillkommit genom insamlingar vid Lennart Ståhlfors 80-årsdag.

Utdelning ges till den segelflyglärare som skolat fram flest nybörjar under senaste flygsäsong.

Förslag ska vara Segelflyget tillhanda senast en månad före förbundsstämman, dvs iår senast 25 oktober

För mer information se art 143 i SHB

 

Statuter för Stålismedaljen

Stålismedaljen är Svenska Segelflygförbundets högsta utmärkelse

Medaljen kan tilldelas person har utfört ett stort och mångårigt arbete för svenskt segelflyg eller utfört en stor segelflygprestation.

Förslagen ska vara Segelflyget tillhanda senast 30 dagar före förbundsstämman, dvs i år senast 25 oktober.

För mer information se art 140 i SHB

 

Sven Engelbrektssons minnesfond

Fonden förvaltas av KSAK och utdelning beslutas av KSAK styrelse efter förslag från Segelflygförbundet.

Utdelning kan ges till personeller organisation som under lång tid verkat förtjänstfullt för flygsäkerheten inom segelflygområdet,

person eller organisatin som på annat sätt höjt segelflygsäkerheten,

stöd av projekt som på sikt kan öka flygsäkerheten.

För mer information se art 142 i SHB

Skribent: Ann-Lis Olsson
Epost: This is a mailto link

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser