Hoppa till sidans innehåll

Nya termikprognoser - HIRLAM beta

21 APR 2012 17:32
Sedan början av mars har ni haft tillgång till automatiskt framställda termikprognoser från SMHIs HIRLAM-modell på samma sätt som föregående år.
Avsikten var dock att ni redan från säsongens början skulle fått prognoserna presenterade på ett nytt sätt, dels på grund av att SMHI håller på att byta till nytt distributionssystem och dels på grund av ökade krav från segelflygarna. Att det inte blev så beror på att SMHI har stora förseningar med det nya distributionssystemet Produktportalen.
 • Uppdaterad: 24 JUL 2018 14:39

Segelflygprognoserna är bland de första produkterna som flyttas över från gamla systemet Bizmet till Produktportalen och det är inte så enkelt som man först trodde. Nu har vi emellertid kommit så lång med en beta-version av segelflygprognoserna att jag tycker att att ni ska få ta del av dem – det är långt ifrån färdigt men ändå fullt användbart. För säkerhets skull kommer tills vidare även de gamla prognoserna att distribueras via Bizmet precis som tidigare.

 

Här följer en kort beskrivning av de nya prognoserna:

 

 • Algoritmerna för termikhöjden har ändrats något för att göra 09z-prognosen något mindre optimistisk och framför allt för att göra 15z-prognosen mer optimistisk. Bizmet-prognoserna har fortfarande de gamla algoritmerna.
 • Den nya presentationen är uppdelad på två kartor som ligger bredvid varandra
 • Man kan zooma och panorera i båda kartorna på två sätt. Dock kommer kartorna senare att kopplas ihop så att båda kartorna ändras på samma sätt när man zoomar eller panorerar i den ena.
 • Under kartorna finns en tidslinjal. Prognoserna görs nu fram till 60 timmar från analystillfällena 00z och 12z. Uppdateringarna kommer som tidigare strax efter 05z och 17z varje dag.
 • I Produktportalen finns inte möjlighet till färgade kvadrater så vi har fått gå över till färgade fält.
 • Defaultfält när man loggat in är totala molnmängden på den vänstra kartan och mängden medelhöga och höga moln på den högra bilden, båda som gråskalor. Dessutom presenteras vindpilar för markvinden på den högra bilden (ny parameter). Dessa fält finns för varje timme dygnet runt – kör gärna en loop.
 • På den vänstra bilden kan man välja till tre termikfält som dock som tidigare beräknas endast var tredje timme (timvärden kan vara en utvecklingsmöjlighet till nästa år). Termikhöjden presenteras som förut med siffror (ingen presentation under 600m). Medelstiget visas som färgade fält istället för färgade kvadrater (ingen färg = mindre än 1 m/s). Förekomsten av Cu-moln (utan hänsyn till mängd) kommer att visas med blå punkter (kan till en början vara blå diagonala linjer).
 • På den högra kartan kan man byta markvinden mot vinden på 1000 m (i knop precis som tidigare, långt tvärstreck = 10 knop, kort streck = 5 knop, ni får addera själva). Dessutom kan man välja in HIRLAMs temperaturfält (beräknade lufttemperaturen på 2m höjd).
 • På den högra kartan kan man också välja in en ny produkt Molntoppstemperatur (till en början kanske det står Konvektion). Detta är en beräkning av de konvektiva molnen med termikprognoserna som grund. De färgade fälten visar de konvektiva molnens topptemperatur (ju kallare desto högre topp). Ibland kan nog denna bild verka förvirrande eftersom man beräknar eventuella konvektiva moln över både land och hav. I de termikberäkningar som visas på den vänstra bilden har vi maskat av hav och större sjöar eftersom det ändå inte går att segelflyga där.
 • På den högra bilden kommer det snart också bli möjligt att välja in fält för stratiform och konvektiv nederbörd.
 • Nu distribueras data från hela prognosområdet för HIRLAM 11, termikprognoser beräknas dock för ett mindre område. Dessa områden kommer emellertid att beskäras kraftigt så fort det finns verktyg för detta – så passa på att kolla segelflygvädret i andra länder medan ni kan. Den stora datamängden kan slöa ner systemet. Det verkar som Google Chrome fungerar bäst som sökmotor.

 

Förutom ovan nämnda förändringar har vi önskemål om ytterligare förbättringar och tillägg. Vi vill ha data också från den mer högupplösta HIRLAM 5 (5.5 km horisontell upplösning och 65 vertikala nivåer), satellitbilder och eventuellt en analyskarta (idag är det väl endast brittiska Met Office som lägger ut en gammal hederlig analyskarta på nätet). Allt det här kommer dock att ta en viss tid, men vi gör så gott vi kan. Det är Arlanda-meteorologerna Tomas Fyrby och Per Holmberg som tillsammans med IT-avdelningen på SMHI försöker få till en bra produkt för oss. Jag själv fungerar bara som kravställare och bollplank.

 

För att det ska bli så bra som möjligt vill vi att ni som använder prognoserna kommer med synpunkter både på layout och kvalitet. Utnyttja denna möjlighet att vara med och påverka.

Mejla både till Tomas Fyrby, This is a mailto link och till mig, This is a mailto link.

 

Inloggningsuppgifter kommer att mailas ut till segelflygchefer, ordförande i våra klubbar, då detta är en tjänst som vi betalar för. Inloggningsuppgifterna får därför inte spridas utanför flygsporten!

 

Inloggning på Produktportalen:

 

http://produktportal.smhi.se

 

Med önskan om god termik!

 

Bernt Olofsson

 

 

 

Skribent: Henrik Svensson

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser